Skip to main content
Factsheet, 2016

Ekonomiska och energirelaterade resultat från avverkade och ännu växande poppel- och hybridaspbestånd i södra Sverige

Christersson, Lars

Abstract

Skogens roll i Sveriges energiförsörjning och i det allmänna klimatarbetet accentuerades ytterligare under oljekrisernas 70-tal genom introduktionen av de nya verksamhetsområdena energiskog och skogsenergi. Olika salixarters produktionspotential varit kända sedan länge, nu börjar vi också få resultat av olika poppelkloners produktionskapacitet.har Vid avverkning av ett 0,8 ha stort 24-årigt poppelbestånd under bark plus flis av 29 m utbytet blev 4 200 kr/ha, år med 3 % ränta. Fortfarande växande, likåldriga poppelplanteringar visar likvärdiga resultat.erhölls en produktion av ved3/ha, år. Det ekonomiska I dag planteras nyframtagna poppelkloner med en ny planteringsmetod. hypotesen är, att det med 3,5–4 m långa sticklingar av nyförädlat poppelmaterial är möjligt att på 15 år och utan markberedning och skötselåtgärder producera 500 m första generation och 600 m Vattentillgången är oftast den begränsande faktorn.Den bakomliggande3/ha i en3/ha i en andra. 1 m 700 kWh el eller 280 liter metanol.3 aspved ger ca 2 000 kWh värme eller

Keywords

Poppel; hybridasp; energiskog; långa sticklingar; maximal vedbiomassaproduktion

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 2015:12
Publisher: SLU Info, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/77930