Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2016

Åkermarken en del av landskapet - att värna om ekosystemtjänster

Bengtsson, Jan

Published in

Uppsala Senioruniversitet
2016, number: 20, pages: 7-24 Title: Jorden vi ärvde - vad gör vi med den?: mark - vatten - mat - miljö

Publisher: Uppsala Senioruniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/77955