Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Utveckling av webbaserad doktorandkurs vid SLU-biblioteket

Bergquist, Britt Marie; Lennartsson, Mattias; Söderquist, Camilla

Keywords

webbaserad; doktorandkurs; SLU-biblioteket; pedagogik; utvecklingsprojekt

Published in

SLU-bibliotekets rapportserie
2016, number: 6
Publisher: SLU-biblioteket, Sveriges lantbruksuniversitet