Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Pelletering av avverkningsrester : jämförelse mellan färsk och lagrad grot : pelletplattformen II

Samuelsson, Robert; Kalen, Gunnar; Segerström, Markus

Keywords

Pelletering; färsk grot; lagrad grot

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2016, number: 2016:19
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet