Skip to main content
Report, 2016

Pelletering av avverkningsrester

Samuelsson, Robert; Kalen, Gunnar; Segerström, Markus

Keywords

Pelletering; färsk grot; lagrad grot

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2016, number: 2016:19
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Samuelsson, Robert
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Forest Science
Wood Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78024