Skip to main content
Factsheet, 2016

Urban sprawl på skånska?

Qviström, Mattias; Vicenzotti, Vera

Abstract

För att främja en hållbar utveckling behöver dagens planerare lära av internationella exempel. Men hur? Artikeln diskuterar fallgropar och möjligheter i ett ömsesidigt lärande, utifrån pågående forskningsprojekt om stadsutglesning. Vi argumenterar för att planerare måste ta hänsyn till att ett begrepp förmedlar ett visst landskap, och att det kan dölja lika mycket som det visar fram.

Keywords

urbanisering; stadsutglesning; planeringsdiskurs; fysisk planering; landskapsanalys

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Other Social Sciences not elsewhere specified
Social Sciences Interdisciplinary
Landscape Architecture

Publication Identifiers

DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23478.70726

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78053