Skip to main content
Book, 2016

Boskapsapoteket

Appelgren, Lars-erik

Abstract

Boskapsapoteket är en del av Veterinärmuseet i Skara. Där finns unika samlingar av s.k. ståndkärl från sent 1700-tal bevarade. Författaren identifierar de starkt förkortade beteckning- arna på flera av dessa kärl och beskriver egenskaperna hos de olika läkemedlen. Med hjälp av Peter Hernquists bevarade handskrifter skildras den dåtida användningen i framför allt veterinärmedicinen men också i humanmedicinen. Författaren undersöker om några av de dro- ger som Hernquist rekommenderade kunde tänkas ha haft någon effekt på de olika sjukdomar som beskrivs.

Keywords

Veterinärhistoria, läkemedel, Peter Hernquist, läkemedelseffekter

Published in


Publisher: [Lark-Erik Appelgren]