Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2016

Boskapsapoteket : fanns det bot för sot?

Appelgren, Lars-erik

Abstract

Boskapsapoteket är en del av Veterinärmuseet i Skara. Där finns unika samlingar av s.k. ståndkärl från sent 1700-tal bevarade. Författaren identifierar de starkt förkortade beteckning- arna på flera av dessa kärl och beskriver egenskaperna hos de olika läkemedlen. Med hjälp av Peter Hernquists bevarade handskrifter skildras den dåtida användningen i framför allt veterinärmedicinen men också i humanmedicinen. Författaren undersöker om några av de dro- ger som Hernquist rekommenderade kunde tänkas ha haft någon effekt på de olika sjukdomar som beskrivs.

Keywords

Veterinärhistoria, läkemedel, Peter Hernquist, läkemedelseffekter

Published in


Publisher: [Lark-Erik Appelgren]

  Associated SLU-program

  Animal health (until May 2010)

  UKÄ Subject classification

  Pharmacology and Toxicology

  Publication identifier

  ISBN: 978-91-639-2330-2

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/78071