Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2004

Nya demonstrationsförsök för etablering och skötsel av ädellövskog

Löf, Magnus; Rydberg, Dan

Published in

Ekbladet
2004, Volume: 19, pages: 23-26