Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2016

Julros – mytomspunnen blomma med medicinskt förflutet

Appelgren, Lars-erik

Abstract

Efter en botanisk beskrivning av julros, Helleborus niger beskriver författaren dess mytiska förekomst i såväl antik som svensk litteratur. Dess medicinska användning i antiken och i Hernquists texter omfattas av bl.a. sinnessjukdom, fallandesot, lavemang, bukvattensot och rots. Farmakologiskt aktiva substanser i julros omfattas av hjärtaktiva glykosider och protoanemonin. Den senare kan ge upphov till hudretning och irritation i munhålan. Vid intag av större mängder ses kräkningar, lever- och hjärtpåverkan. Förgiftningar är dock ovanliga p.g.a. att växten smakar så illa.

Keywords

Julros; Helleborus niger; farmakologi; myter

Published in

Svensk Veterinärtidning
2016, Volume: 68, number: 15, pages: 49-52