Skip to main content
Factsheet, 2016

Verktyg för akustisk design

Hellström, Björn; Cerwén, Gunnar

Abstract

Behovet av att kontrollera ljud blir viktigare när våra städer förtätas. Utmaningen ligger i att skapa en fungerande stadsmiljö med hänsyn till bland annat ändamål, upplevelsevärden och hälsa. Stadens ljud handlar därför om mer än bara buller – det kan handla om att introducera önskade ljud likväl som att reducera oönskade. I detta Movium Fakta presenterar de två skribenterna ”blå-gröna” verktyg för akustiska designåtgärder, reder ut frågetecken och missförstånd kring ljudlandskap samt ger exempel på genomförda projekt.

Published in

Movium Fakta
2016, number: 2016:6
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hellström, Björn
Royal Institute of Technology (KTH)

Associated SLU-program

Built environment

UKÄ Subject classification

Environmental Health and Occupational Health
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78339