Skip to main content
Report, 2016

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM

Löfgren, Stefan; Grandin, Ulf; Lundin, Lars; Östlund, Mikael; Bovin, Kajsa; Moldan, Filip; Pihl Karlsson, Gunilla

Keywords

miljövervakning; skogsekosystem

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2016, number: 2016:5
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Bovin, Kajsa
Geological Survey of Sweden (SGU)
Moldan, Filip
IVL Swedish Environmental Research Institute
Pihl Karlsson, Gunilla
IVL Swedish Environmental Research Institute

Associated SLU-program

Acidification
Biodiversity
Climate
Eutrophication
Forest
Lakes and watercourses
Use of FOMA data
Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Ecology
Environmental Sciences
Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78358