Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM : Årsrapport 2015


Löfgren, Stefan (ed.)

Keywords

miljövervakning; skogsekosystem

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2016, number: 2016:5
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  Acidification
  Biodiversity
  Climate
  Eutrophication
  Forest
  Lakes and watercourses
  Use of FOMA data
  Non-toxic environment

  UKÄ Subject classification

  Ecology
  Environmental Sciences
  Botany

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/78358