Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2016

Alnön vid Sundsvall – en norrländsk utpost för sydliga skalbaggar?

Pettersson, Roger; Ramqvist, Torbjörn; Hellqvist, Sven

Published in

Skörvnöpparn
2016, Volume: 8, number: 1, pages: 27-31