Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2016Open access

Risken att lämnade träd dör efter slutavverkning : hur stor är den och vilka är riskfaktorerna?

Ranius, Thomas; Hallinger, Martin; Schmalholz, Martin; Johansson, Victor

Published in

Fakta. Skog
2016, number: 2016:6
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet