Skip to main content
Magazine article, 2016

Därför gillar vi göktytan!

Arlt, Debora

Abstract

Göktytan kan med fog betecknas som en av de mer säregna representanterna för den uppländska fågelfaunan. Debora Arlt har under flra år varit engagerad i ett holkprojekt som bedrivs runt Uppsala och berättar här om sina och kollegornas erfarenheter.

Published in

Fåglar i Uppland
2016, number: 3, pages: 24-32
Publisher: Uppsala läns ornitologiska förening

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Zoology
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/78496