Skip to main content
Report, 2013

Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket

Nordkvist, Karin; Olsson, Håkan

Abstract

Flygburen laserskanning och automatiserad användning av digital fotogrammetri håller för närvarande på att revolutionera metoderna för skogsinventering. Detta kompendium är en första ansats att utarbeta ett läromedel på svenska inom området. Kompendiet är framtaget för distanskursen Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket vid Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, hösten 2012. Vi hoppas att det även kan få en vidare spridning i det svenska skogsbruket, samt att det kan vidareutvecklas inför kommande kurstillfällen allteftersom nya erfarenheter inom detta snabbt expanderande område vinns. Författarna är därför också tacksamma för synpunkter på kompendiets innehåll och förslag till kompletteringar. Dessa kan skickas till huvudförfattaren Karin Nordkvist (e-post karin.nordkvist@slu.se).

Keywords

Flygburen laserskanning; Digital fotogrammetri; Skogsbruk; Klassnings- och regressionsträd

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2013, number: 388
Publisher: Institutionen för skoglig resurhushållning, Sveriges lantbruksuniversitet