Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015Open access

CropSAT : kväverekommendationer och grödstatuskartering inom fält genom en kombination av satellitdata och N-sensorer

Söderström, Mats; Stadig, Henrik; Nissen, Knud; Piikki, Kristin

Abstract

Vi utvecklade CropSAT, ett webbaserat system för tillhandahållande av satellitdata över åkermarken där tilldelningsfiler kan laddas ned och användas för styrning av gödselspridare. Systemet testades under 2014 och vidareutvecklades under 2015 inom ramen för Greppa Näringen. Vår slutsats är att satellitdata som omräknats till vegetationsindexkartor kan användas i praktiken för anpassning av kvävegivan inom fält. Det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att skapa underlag för bättre kvävehushållning. Även under ett molnigt år som 2015 täcktes 2/3 av åkermarken in av minst 3 bilder under kompletterings-gödslingssäsongen. Den relativa variationen inom fält är ofta stabil över tid så även 1-2 veckor gamla bilder kan vara möjiga att utnyttja om man använder den relativa variationen som grund för beslut. Satellitdata kan kalibreras med handsensormätningar så att kartor över N-upptag skapas. Flera tusen användare har utnyttjat CropSAT som har potential att utvecklas med nya funktioner.

Keywords

precision agriculture; precisionsodling; vegetationsindex; gödsling; kvävegödsling; satellitbild

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2015, number: 36
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet