Skip to main content
Factsheet, 2015

Vall och helsäd ger mycket biogas!

Prade, Thomas; Svensson, Sven-Erik; Hörndahl, Torsten; Mattsson, Jan Erik; Kreuger, Emma

Abstract

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet har en forskargrupp undersökt hur snittlängden vid hackning av vall och helsäd, som biogasgrödor, påverkar metanpotentialen, energiavkastning och produktionskostnad. Resultaten visar på ett högt energiutbyte både hos vall och helsäd. Vidare är sambandet mellan snittlängd och metanpotential mer komplext än förväntat. Det verkar inte alltid vara lönt att hacka fint – tvärtom ser det i vissa fall ut till att både leda till minskat energiutbyte och kosta mer. Den viktigaste slutsatsen är att optimera metanpotential hos biogasråvaran först genom att välja rätt skördetidpunkt. Resultaten visar att det är möjligt att spara diesel och arbetstid genom att välja en längre snittlängd.

Keywords

snittlängd; metanpotential; råg; vete; energiutbyte; energivinst; biogasprocess; dieselförbrukning; fordonsgas

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:27
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Mattsson, Jan Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Kreuger, Emma
Lund University

Sustainable Development Goals

SDG7 Affordable and clean energy
SDG13 Climate action
SDG12 Responsible consumption and production

UKÄ Subject classification

Business Administration
Renewable Bioenergy Research
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78583