Skip to main content
Factsheet, 2015

Nya ogräsbekämpningsmetoder vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling

Hansson, David; Svensson, Sven-Erik

Abstract

I ekologisk grönsaksodling utgör handrensning en dominerande kostnad, varför alternativa ogräsbekämpningsmetoder är av stort intresse. Målet med detta projekt har varit att via deltagardriven forskning utvärdera olika kombinationer av ogräsbekämpningsmetoder som har stor potential att minska handrensningsbehovet i radsådda kulturer. De metoder som undersökts är användning av fiberduk, falska såbäddar, selektiv harvning i raden, radhackning nära raden samt mörkersådd. Metoderna har även utvärderats ur ekonomiskt perspektiv.

Keywords

Ogräsbekämpning; Ekologisk odling; Morötter; Radodlade grönsaker; Falska såbäddar; Mekanisk bekämpning; Upphöjda bäddar

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:23
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78584