Skip to main content
Factsheet, 2015

Skador på häst orsakad av stallinredning

Carlsson, Marie

Abstract

I djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning kan man läsa att inredning inte får skada hästen. Men då det i dagsläget inte finns någon registrering på antalet skador orsakade av stallinredning är det svårt att säga vilken inredning som orsakar flest olyckor. Utifrån detta kom idén till examensarbetet som detta faktablad baseras på. Med stallinredning syftas i detta arbete boxgaller, mellanväggar, fönster och täckeshängare. Syftet med arbetet är att få fram ett underlag för förebyggande av skador på häst orsakade av stallinredning och byggnadsdetaljer.

Keywords

skada häst; stallinredning

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:28
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Carlsson, Marie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78586