Skip to main content
Report, 2016

Trädvårdshandbok

Östberg, Johan; Mladoniczky, Dani

Keywords

Trädvård; Beskärning; Träd

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2016, number: 2016:3
ISBN: 978-91-576-8923-8
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Mladoniczky, Dani
Trädliv AB

UKÄ Subject classification

Horticulture
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78591