Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

NILS datafångst och datavärdskap (NIDa) : projektrapport

Sandring, Saskia; Christensen, Pernilla; Eriksson, Åsa Ingegerd; Nilsson, Liselott; Pettersson, Anders; Svensson, Johan

Abstract

Projektet NIDa (NILS datafångst och datavärdskap) har pågått i 5 år. Syftet har varit att skapa förutsättningar för ett datavärdskap i NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Inom projektet har ett system för mottagning av data och grunden för lagringsdatabasen utvecklats. Förutom systemutveckling har projektet genomfört kvalitetssäkring av befintliga data och tagit fram rutiner för korrigering av data. I rapporten beskrivs datasystemet för NILS och projektet utvärderas. Komplett systemdokumentation, förvaltningsplan och ekonomisk redovisning av projektet bifogas i bilagor.

Keywords

databas; systemutveckling; kvalitetssäkring; datavärdskap; NILS; datahantering

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2014, number: 430
Publisher: Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences