Skip to main content
Report, 2014

NILS datafångst och datavärdskap (NIDa)

Sandring, Saskia; Christensen, Pernilla; Eriksson, Åsa Ingegerd; Nilsson, Liselott; Pettersson, Anders; Svensson, Johan

Abstract

Projektet NIDa (NILS datafångst och datavärdskap) har pågått i 5 år. Syftet har varit att skapa förutsättningar för ett datavärdskap i NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Inom projektet har ett system för mottagning av data och grunden för lagringsdatabasen utvecklats. Förutom systemutveckling har projektet genomfört kvalitetssäkring av befintliga data och tagit fram rutiner för korrigering av data. I rapporten beskrivs datasystemet för NILS och projektet utvärderas. Komplett systemdokumentation, förvaltningsplan och ekonomisk redovisning av projektet bifogas i bilagor.

Keywords

databas; systemutveckling; kvalitetssäkring; datavärdskap; NILS; datahantering

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2014, number: 430
Publisher: Department of Forest Resource Management, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Eriksson, Åsa Ingegerd
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Nilsson, Liselott
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78594