Skip to main content
Report, 2016

Pilotstudie för att kartlägga förekomsten av bastborreskador på granplantor 2015

Eriksson, Stefan; Karlsson, Ann-Britt; Wallertz, Kristina

Keywords

Bastborre

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2016, number: 13
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78595