Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Pilotstudie för att kartlägga förekomsten av bastborreskador på granplantor 2015

Eriksson, Stefan; Karlsson, Ann-Britt; Wallertz, Kristina

Keywords

Bastborre

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2016, number: 13
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet