Skip to main content
Report, 2016

Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna

Keywords

temperaturmätningar; globalstrålning; väderleksstatistik; försöksstationer

Published in

Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna : årsrapport
2016, number: 2015
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lanbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research

UKÄ Subject classification

Meteorology and Atmospheric Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78597