Skip to main content
Factsheet, 2016

Planerar kommunerna för motionslöpning?

Lindström, Linnea

Abstract

Sveriges befolkning blir allt mer stillasittande, med ökade välfärdssjukdomar som följd. Samtidigt växer intresset för motion - inte minst löpning. I takt med en samhällsutveckling där städer växer sig såväl större som tätare blir även utmaningen för kommunerna att erbjuda invånarna möjligheter till ett aktivt liv i deras vardagslandskap större. Under 1960- och 80-talen anlade många svenska kommuner motionscentraler i stadens utkant utifrån en nationell strategi. Denna rapport beskriver en undersökning av hur kommunernas strategiska arbete med frågor om motion (löpning) i utemiljön ser ut idag. Den bygger på en dokumentstudie av policydokument och informationsmaterial från de 20 största kommunerna i Sverige, hämtat från deras hemsidor.

Keywords

motionsspår; planering; riktlinjer

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:16
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Lindström, Linnea (Fridell, Linnéa)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78600