Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Barnkartor i GIS Beskrivning av en arbetsmetod för fysisk planering

Nordin, Kerstin; Schröder, Mikael; Berglund, Ulla
Nordin, Kerstin (ed.)

Keywords

GIS; barnkonventiion; fysisk planering

Published in

Samhälls- och landskapsplanering
2005, number: 17ISBN: 91-576-6889-2
Publisher: Clas Florgård