Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2005

Historisk återblick på användning av läkemedel ad us. vet med några ståndkärl som inspiration

Appelgren Lars-Erik

Published in

Skrifter utgivna av Föreningen för filosofi och specialvetenskap
2005, number: XV, pages: 31-41
Title: Från forskningens fält. Femton studier
ISBN: 91-631-6568-6
Publisher: Wikströms Uppsala