Skip to main content
Other publication, 1947

Grundförbättring : tidskrift för jordbrukets rationalisering genom grundförbättring

;

Keywords

täckdikning; dränering; torrläggning; rationalisering

Published in

Grundförbättring

1947, volume: 1, number: 1
Publisher: Kungliga Lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik

Editors' information

Flodkvist, Herman
No organisation

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78880