Skip to main content
Report, 2011

Djurhälsa i förhållande till vallfodrets innehåll av olika mineralämnen

Eriksson, Harry

Keywords

mjölkkor; mineraler; djurhälsa

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2011, number: 2011:3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Eriksson, Harry
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78889