Skip to main content
Factsheet, 2012

Fritidsodlingens omfattning i Sverige

Björkman, Lise-Lotte

Abstract

Trädgårdsarbete är den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus efter promenader och berör miljontals människor. Många av dessa är uttalat intresserade av trädgård och odling. Denna lättillgängliga sysselsättning är en tillgång för både den enskilde och samhället. Men hur omfattande är fritidsodlingen egentligen?

Keywords

Fritidsodling; Hemträdgårdsodling

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:4
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Björkman, Lise-Lotte
Fritidsodlingens Riksorganisation

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78899