Skip to main content
Factsheet, 2012

Växtskyddsteknik för ekologisk frukt- och bärodling

Johansson, Christina; Svensson, Sven Axel

Abstract

Oljor och såpor benämns ofta ”fysikaliskt verkande växtskyddsmedel”, eftersom uppfattningen har varit att dessa ämnen huvudsakligen verkar genom kvävning. Nya rön visar att oljor och såpor utnyttjar en mångfald av mekanismer vid bekämpningen, vilket gör att några resistensproblem aldrig har kunnat påvisas. Oljor och såpor är i de flesta fall baserade på komponenter som är klassade som livsmedel eller hushållskemikalier och anses därför vara relativt riskfria vad gäller arbetsmiljö och påverkan på den yttre miljön. Fysikaliskt verkande växtskyddsmedel har därmed en funktion i framförallt ekologisk odling, men även vid integrerad produktion. De är extremt kontaktverkande och kraven på en ordentlig inträngning i växternas bladverk och god täckning är mycket högre än för konventionella växtskyddsmedel.

Keywords

application technology; organic fruit and berry production; oil; soap

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:13
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Johansson, Christina
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Svensson, Sven Axel
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78901