Skip to main content
Factsheet, 2012

Ledarskap och management i storskalig grisproduktion

Wattsgård, Johan; Olsson, Anne-Charlotte; Botermans, Jos

Abstract

Detta arbete, som utgör en studie av hur ledarskap och management utövas i tre större (>500- 1000 suggor) framgångsrika smågrisproducerande besättningar, har utförts som ett examensarbete inom lantmästarprogrammet. Fokus i arbetet ligger på ledarskapet; hur de tre intervjuade driftsledarna bedriver företagande med ett bra resultat och hur ledarna klarar att anpassa ledarskapet till medarbetarnas erfarenheter och personligheter så att medarbetarna ”växer” i sitt arbete.

Keywords

grisproduktion; ledarskap; management

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:21
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Wattsgård, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry
Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78902