Skip to main content
Factsheet, 2012

Analysmetoder för fastställande av 60 spårelement i klosettvatten

Johansson, Christina; Svensson, Sven-Erik;

Abstract

Klosettvatten är en bra växtnäringskälla vid odling av energi- och fodergrödor, med kvalitet motsvarande nötflytgödsel ur växtnärings- och tungmetallsynpunkt. Genom att välja en kraftigare uppslutningsmetod, vätefluorid och salpetersyra, i kombination med matrisseparering, kan cirka 48 spårelement kvantifieras istället för ett tjugotal med dagens konventionella metoder.

Keywords

spårelement; spårämnen; klosettvatten; klosettvattenkvalitet; avloppsslam; spårämnesanalyser; uppslutningsmetoder; provbearbetning; tungmetall

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2012, number: 2012:23
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Johansson, Christina
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78908