Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Rationellare vitkålsskörd

Marmolin, Christina; Svensson, Sven-Erik

Abstract

Odling av vitkål kräver en mycket stor insats av manuellt arbete och i Sverige skördas vitkål huvudsakligen för hand. Kniven är det viktigaste redskapet i detta arbete. Efter att man skurit av vitkålshuvudet läggs det oftast direkt i en stor trälåda eller i en stor ”stålhäck” på en hjullastare alternativt en traktor med frontlastare. Det finns även skördesystem där man använder skördeband på en skördevagn för att underlätta arbetet. Den största andelen av arbetsinsatsen i vitkålsodling, ca 75 % av arbetet, läggs vid skörden. Den svenska vitkålsproduktionen är pressat av konkurrens från importen. De stora kostnaderna i produktionen ligger på skörd, packning, emballage och frakt. En viktig frågeställning inför framtiden är: Hur kan vitkålsproduktionen sänka sina kostnader? Vid en odlarträff våren 2008 i Västergötland framkom att en rationellare skördemetod är en av de viktigaste frågorna för svensk vitkålsodlings framtid. I slutet av 1970-talet kom svenska odlare i kontakt med maskinell skörd av vitkål. Utrustningen var utvecklad i Tyskland för direktleverans av industrikål. Skördemaskinen hanterade kålen ovarsamt, vilket gjorde att metoden inte kom till praktiskt användning i Sverige. Inom projektet har flera företag identifierats som tillhandahåller teknik för maskinell skörd av vitkål. Bland annat Asa-Lift i Danmark och Univerco i Kanada har maskiner för färskvarumarknaden samt för inlagring. Vitkålsodlare från Västergötland har besökt Asa-Lifts fabrik i Danmark samt några danska odlare som skördar vitkål maskinellt. Maskinell skörd har en kapacitet som är drygt tre gånger så stor som vid manuell skörd. Lagring av maskinellt skördad vitkål i Danmark har visat sig fungera till mitten på mars. Det behövs dock mer erfarenheter från långtidslagring av vitkål, som skördats maskinellt, samt en utvärdering av vilka sorter som fungerar bäst vid maskinell skörd, innan metoden kan rekommenderas i större skala för vitkål till färskvarumarknaden i Sverige.

Keywords

vitkål; skördeteknik; maskinell skörd

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:25ISBN: 978-91-87117-24-4
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet