Skip to main content
Report, 2012

Framtagning av optimala skördetidspunkten och ULO- lagringsbetingelser för några äppelsorter

Tahir, Ibrahim

Abstract

En ökning av arealen odlad frukt i Sverige kräver inte bara lämplig odlingsteknik, utan också utveckling av de kvalitetsparametrar som gör frukten attraktiv hos konsumenterna samt transporttåliga och lagringsdugliga. Vårt projekt syftar till att uppnå detta mål genom bestämning av optimal skördetidspunkt och optimala betingelser för kontrolled atmosfär (CA) respektive ultra låg syre (ULO) lagring. Optimal skördetidpunkt infaller i en period under fruktutvecklingen, den s.k. preklimakteriefasen, då förändringarna i etylenproduktionen och kvalitets´-parametrarna är mycket små. Frukt bör skördas när 25% av frukten börjar producera etylen för att minimera lagringsröta och förbättra kvalitén. En mycket stark korrelation mellan etylenproduktionen och stärkelsenedbrytningen (SNB) visar att SNB säkert kan användas som mognadsindex för två sorter (Rubinola och Santana) medan Streif index (fasthet / (SNB * lösliga torrsubstanser) som har visat sig ha en sådan korrelation med etylenproduktionen är en mer korrekt index för de andra två sorterna (Ingrid Marie och Karin Schneider). Fasthet, lösliga torrsubstanser och skalfärg kan inte accepteras som korrekta index, eftersom de påverkas mycket av instabilt väder och svag ljustillgänglighet under skördeperioden. Våra resultat visar att CA lagring (2,0 kPa O2 och 2,0 CO2 kPa) är mycket effektivt för att förbättra kvalitet och lagringsduglighet hos tre sorter (Ingrid Mare, Karin Schneider och Santana) och hos Rubinola. Lagring av äpplen i ett brett spektrum av pCO2 innebär några ytterligare förbättringar hos alla sorterna utan Ingrid Marie. ULO 2 (1,0 kPa O2 och 2,0 kPa CO2) kan rekommenderas för Karin Schneider och Santana medan ULO 3 (1,0 kPa O2 och 3,0 kPa CO2) för Rubinola.

Keywords

ULO-lagring; optimal skördetidspunkt; Äpple

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:24
ISBN: 978-91-87117-23-7
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78913