Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Framtagning av optimala lagringsbetingelser i ULO-lager samt optimala plockningstider för äpplesorten 'Frida'

Tahir, Ibrahim

Abstract

”Svenska Äpplen” äger sorträttigheterna för ’Frida’, den sort som har tagits fram av Sveriges Lantbruksuniversitet. För att kunna möta konkurrensen från importerad frukt med denna sort, syftar denna studie till att erhålla kunskaper om bestämningen av sortens optimala skördetidspunkt samt hur sorten reagerar på kontrollerad atmosfär (CA) respektive Ultra låg syre lagring (ULO). ’Frida’ måste plockas när frukten når sin trädmognad (fysiologisk mognad). Detta fruktlivsstadie som tar nästan två veckor, kan bestämmas med två noggranna index etylenproduktion och Streif index samt med stärkelsenedbrytning som är ett mindre ackurate index. Trädmognadsstadiet för ’Frida’ börjar när en fjärde del av frukterna börjar producera mer än 0,1 µl etylen per liter färskvikt, Streif index är 0,20 och SNB är 4 och slutar när mer än 50% av frukterna producerar mer än 0,1 µl etylen per liter färskvikt, Streif index är mindre än 0,17 och SNB blir 6. Fruktåldrandet kan bromsas upp genom lagring vid optimal temperatur och/eller förvaring i kontrollerad atmosfär (CA), varvid luftens sammansättning förändras så att syrehalten reduceras och koldioxidhalten ökas eller Ultra Låg Syre (ULO), där syrehalten ligger på 1%. 'Fridas' frukt är känslig mot låg temperatur (1oC) under kyllagring, vilket tydligt visades med förekomsten av mjuk skalbränna. Detta problem försvann nästan helt när äpplen lagardes vid (3ºC). Låg temperatur orsakade också mer svampangrepp utan att ha någon inverkan på fruktfasthet, sockerinnehåll och färg. Viktförlust, sjukdomar, svampangrepp och därmed total lagringsförlust minskade medan fruktkvaliteten förbättrades vid lagring i kontrollerad atmosfär, jämfört med traditionell kyllagring. ULO-lagring (1% syre med 2% koldioxid) förbättrade ’Fridas’ lagringsduglighet jämfört med CA.

Keywords

Frida äpple; ULO-lagring; Optimal skördetidspunkt

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:15
ISBN: 978-91-87117-14-5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet