Skip to main content
Report, 2011

Teknisk utveckling av bioreaktorer för storskalig mikroförökning

Welander, Margareta

Abstract

Sammanfattning Vi har nu utvecklat en prisvärd attraktiv bioreaktor för storskalig mikroförökning. Den är transparent, autoklaverbar, stapelbar och väger lite. Bioreaktorn är konstruerad så att näringstillförsel och gasutbyte kan kontrolleras automatiskt. Anslutningarna sitter på sidan av den yttre behållaren vilket gör att hela den inre delen kan utnyttjas till odling växtmaterialet. Både näringslösning och växtmaterial är i samma bioreaktor vilket sparar odlingsutrymme. Bioreaktorn kommer att leda till reducerade kostnader men också ökad plantkvalité genom att växterna kan avhärdas redan i bioreaktorn. En annan stor fördel är att bioreaktorn också kan användas till grundläggande forskning genom att näringsupptagning kan studeras under tillväxtfasen. Gjutformarna till de olika delarna som ingår i bioreaktorn tillverkas i Kina och har en kapacitet för 200 000 enheter.

Keywords

mikroförökning; bioreaktor; teknisk utveckling

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:4
ISBN: 978-91-86373-55-9
Publisher: Område för växtförädling och bioteknik, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp

Authors' information

Welander, Margareta
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology

UKÄ Subject classification

Plant Biotechnology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78926