Skip to main content
Factsheet, 2011

Kvalitetsstyrning och minskat svinn i prydnadsväxtodling

Löfkvist, Klara; Schüssler, Hartmut

Abstract

Svinn i form av osålda varor är kostsamt för producenter och ger ett dåligt resursutnyttjande. Att minska svinnet i odling och försäljning är därför något som är direkt kopplat till företagens omsättning och vinst. En förutsättning för att produkter skall kunna säljas är att de är av bra kvalitet. För prydnadsväxter finns inga fastlagda kvalitetskriterier även om det finns vissa normer samt i vissa fall specifikationer utifrån kundens önskemål. En annan betydande faktor är att få produkterna färdiga i rätt tid då de skall ut på marknaden. En osäkerhetsfaktor i detta är dock att försäljningen är starkt beroende av väderleken och är därför svår att förutspå. Med detta som utgångspunkt träffades sju representanter från odlarkåren (kruk- och utplan-teringsväxter), - två från handeln (odlarorganisation), en från rådgivningen och en representant från forskningen vid tre olika tillfällen under 2010. Träffarna lades i maj, juni och oktober. Under sommarhalvåret besöktes dessutom de sju företagen där de enskilda företagens egna aspekter på kvalitetsbekymmer och orsaker till svinn kartlades och diskuterades.

Keywords

krukväxter; kvalitet; hållbarhet; varubehandling; utplanteringsväxter; svinn

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:25
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

The Rural Economy and Agricultural Societies
Schüssler, Hartmut
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78941