Skip to main content
Factsheet, 2011

Inventering av mykorrhiza i potatisförsök

Ohlsson, Ola; Caspersen, Siri; Råberg, Tora; Ekelöf, Joakim

Abstract

Symbios med mykorrhizabildande svampar förekommer hos de flesta landlevande växter. Växter med mykorrhiza har ofta en bättre upptagning av fosfor (P) när tillgången på fosfor är låg. Mykorrhizabildningen i värdväxtens rötter kan emellertid hämmas när det är god tillgång på fosfor. Under 2010 undersöktes förekomsten av mykorrhiza i två försök där potatis odlades vid olika fosfornivåer. Ingen mykorrhizakolonisering kunde påvisas vid mikroskopering av rötterna i något av försöken. Halten av lättillgänglig fosfor i marken varierade från en hög P-AL klass III till klass V.

Keywords

potatis; fosfor; mykorrhiza

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:40
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ohlsson, Ola
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Råberg, Tora
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Ekelöf, Joakim
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78944