Skip to main content
Factsheet, 2011

Industrihampa till bränsle- och materialframställning

Svennerstedt, Bengt

Abstract

Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB (ELKAB) är ett företag inom Lunds Energikoncernen. Företaget projekterar för närvarande en kraftvärmeanläggning i Örtofta strax utanför Eslöv, som helt skall försörjas med biobränsle. Anläggningen beräknas stå färdig för el- och värmeproduktion under 2014. I detta faktablad visas resultat från ett projekt, som har syftat till att analysera hur industrihampa kan introduceras som biobränsle hos ett energiföretag med erfarenheter av biobränsle för el- och värmeproduktion i större skala. Analysen har inriktats mot ekonomiska frågor kring användning av hampans vedämnesdel som biobränsle samt det särskilda krediteringsvärde, som hampans fiberdel har vid försäljning som långfibrig och kortfibrig industriråvara inom materialindustrin. Projektet har visat att det lönar sig att samlokalisera en anläggning för hampfiberberedning med en större anläggning för kraftvärmeproduktion i jämförelse med att bygga en separat anläggning för hampfiberberedning. Huvudskälen är den stora differensen i investeringskostnad av lagerbyggnaden för de skördade hampbalarna samt minskningen i personalkostnaderna.

Keywords

hampa; industrihampa; fibergrödor; energigrödor; biobränsle; hampfiberberedning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:34
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svennerstedt, Bengt
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78945