Skip to main content
Factsheet, 2011

Energibesparing i växthus

Nielsen, Jonas Möller; Svensson, Sven-Erik;

Abstract

Det finns flera sätt att bedöma lönsamheten för en investering, där den vanligaste är att beräkna återbetalningstiden. Problemet med den metoden är att den inte tar hänsyn till investeringens totala kostand sett över hela dess livslängd, utan gynnar det alternativet som har lägst investeringskostnad. En metod som tar hänsyn till kostnaden över hela livslängden är livscykelkostnaden, LCC.

Keywords

energi; växthus; LCC

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2011, number: 2011:24
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nielsen, Jonas Möller
Cascada AB
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78951