Skip to main content
Factsheet, 2008

Är GPS lönsamt?

Bengtsson, Freddy

Abstract

GPS är ett verktyg som man i framtiden antagligen kommer att se allt mer av i både lantbruket och andra branscher. Några av orsakerna bör vara ett allt mer utbrett miljötänkande, dyrare insatsvaror och högre priser på de produkter som produceras i svenskt lantbruk.

Keywords

GPS; jordbearbetning; lönsamhet

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2008, number: 2008:5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bengtsson, Freddy
No organisation

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78955