Skip to main content
Factsheet, 2009

Miljötillståndsprövning för animalieproduktion - en kartläggning av inblandade parters syn på processen

Thomsson, Annica

Keywords

tillstånd; miljö; djurhållning

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2009, number: 2009:21
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78957