Skip to main content
Factsheet, 2010

Översvämmad potatis dör inte av syrebrist

Ekelöf, Joakim; Råberg, Tora

Abstract

Det händer allt för ofta att potatisfält blir översvämmade under regniga somrar och höstar. Att potatisen tar skada är känt, men vad beror det på? I den här studien undersöktes om det verkligen är syrebrist som ger upphov till potatisens skador. Studien pekar på att det finns andra parametrar som har större betydelse.

Keywords

potatis; syrebrist; översvämmad; sjukdomar

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:35
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ekelöf, Joakim
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Råberg, Tora
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/78964