Skip to main content
Report, 2012

Fältdatasystem för skogliga fältförsök

Karlsson, Kjell; Mossberg, Magnus; Ulvcrona, Thomas

Abstract

Denna rapport beskriver ett Internet-baserat system anpassat för att hantera träd-data från skogliga fältförsök. Systemet har konstruerats för att uppfylla ett flertal krav. Systemet erbjuder säker långtidslagring av skogliga fältförsöksdata, tillgänglighet överallt och när som helst utan behov av jourhavande administratör, datorstöd vid revision av fältförsök, samt tillhandahåller sammanställningar av tillståndet på försöksytor vid olika revisioner (statistikkort) och digitala dataset för statistiska analyser. I systemet ingår ett skräddarsytt datorprogram att användas i handdatorer för utomhusbruk vid revision av skogliga fältförsök. Rapporten inkluderar en detaljerad beskrivning av hur insamlad fältdata bearbetas för olika presentationer över skogstillståndet på skogliga försöksytor.

Keywords

databas; internet; skogsproduktion; skogsskötsel; revision

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2012, number: 5
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Kjell
Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Ulvcrona, Thomas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Future Forests (until Jan 2017)
SLU Future Forests

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79045