Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Hybridisering av mobila maskiner : översikt över teknikläget samt drivkrafter och begränsningar för framtida utveckling

Larsson, Gunnar

Abstract

Denna rapport är en förstudie av faktorer som påverkar hybridisering av mobila maskiner. Studien har omfattat drivkrafter och begränsande faktorer för hybridisering samt en överblick av det nuvarande läget gällande forskning och utveckling inom området samt kommersialisering av hybridfordon. Icke-väggående hybridfordon har till viss del samma för- och nackdelar som väggående hybridfordon. Detta gäller t.ex. minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp på bekostnad av ökade tillverkningskostnader. Samtidigt skiljer de sig inom andra områden. Detta gäller t.ex. i tekniskt hänseende där högt vridmoment vid låga hastigheter och ökad kontrollerbarhet är viktiga fördelar för hybridfordon, samtidigt som fordonen används i en tuffare miljö än vägfordon vilket kan göra hybridisering svårare. Hybridernas ekonomiska konkurrenskraft påverkas positivt av den ökade produktivitet som följer av det höga vridmomentet vid låga hastigheter, samtidigt är möjligheterna till grön PR begränsande jämfört med vägfordon. Med undantag för vissa mindre sektorer (som gaffeltruckar) befinner sig hybridfordonen i en introduktionsfas för mobila maskiner. Många olika typer av topografier (serie, parallell, kombinationer), lagringsmedier (batterier, superkondensatorer) och styrregler prövas och få entydiga trender finns för dessa faktorer. Däremot är det relativt entydigt för vilka fordonsdelar som eldrift främst används. För grävmaskiner är det rotationen av överkroppen som främst elektrifieras, medan det för hjullastare är hjuldrivlinan som elektrifieras. Uppgifter om hur mycket bränsleförbrukningen kan minska varierar betydligt mellan olika forskargrupper och tillverkare, beroende på variation i hybridiseringsgrad, arbetscykel m.m. Utveckling av fordon drivna med bränsleceller förekommer inom gaffeltruckssektorn, men är i övrigt begränsat till konceptfordon och liknande.

Keywords

hybridisering; elektricitet; teknikbeskrivning; mobila maskiner; arbetsmaskiner; grävmaskiner; bulldozer; hjullastare; grävlastare; gaffeltruckar; jordbruksmaskiner; traktorer; skördetröskar; fälthackar; skogsmaskiner; skotare; skördare; hälsa; ekonomi; prestanda; fordonsgeometri; energianvändning; lagstiftning

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2012, number: 43
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Transport Systems and Logistics
  Energy Engineering
  Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/79049