Skip to main content
Report, 2012

Potential för bränslebesparingar genom hybridisering av hjullastare

Larsson, Gunnar

Abstract

I projektet har studerats hur olika faktorer påverkar möjligheterna till bränslebesparing genom hybridisering. Hur pass stor denna minskning blir beror på en stor mängd variabler som hur fordonet används, miljön det används i (t.ex. rullmotstånd) och själva fordonet. De variabler som har störst inverkan på de potentiella bränslebesparingarna genom hybridisering är: rullmotstånd, maxhastighet, längd på cykeln. Genom hybridisering kan energiförbrukningen teoretiskt minska med omkring 60 % för den ”korta cykeln” under de flesta förhållanden för vilken modellen använts. Vid längre cykellängd minskar potentialen för bränslebesparingar. Om alla interna förluster kan undvikas (vilket kan ses som ett teoretiskt extremfall som steg för steg närmas vid full elektrifiering) är en minskning på omkring 80 % teoretiskt möjligt. Den reellt genomförbara minskningen beror även på hastighet på inbromsningen samt de ingående elektriska komponenternas verkningsgrad och förmåga att hantera effekt. Med nuvarande komponentprestanda och prisnivåer är den begränsande faktorn lagringsmediet. Det som begränsar är dess förmåga att ta emot effekt. Detta göra att för närvarande är superkondensatorer det mesta intressanta alternativet för energilagring för hybridhjullastare.

Keywords

hybridisering; elektricitet; mobila maskiner; arbetsmaskiner; hjullastare; energi; ekonomi; prestanda; potential; energianvändning; komponentstorlek; verkningsgrad; effekt; lagringskapacitet; regenerering; rekuperering; skopa; hög; rullmotstånd; kinetisk energi

Published in

Report / Department of Energy and Tecnology, SLU
2012, number: 44
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Energy Engineering
Energy Systems
Other Mechanical Engineering

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79050