Skip to main content
Report, 2012

Tågresenärens upplevelse av landskapet

Barrdahl, Maria; Andersson, Lars Göran Bertil; Huisman, Mark; Wård, Lisa

Abstract

Vägar och järnvägar har en väsentlig betydelse för människors tillgänglighet och möjlighet att uppleva landskap. Dagligen färdas tusentals människor med tåg och upplever landskap på ett eller annat sätt när de färdas från en plats till en annan. Resenären blir en betraktare av det yttre landskapet och landskapet utanför blir en bild, en scen i rörelse. Beroende på hastighet är bilden tydligare, mer detaljrik eller ibland snabbt och flyktigt förbi. Med hjälp av digitala analyser i GIS (Geografiska informationssystem), identifieras natur- och kulturvärden längs med järnvägen. De digitala analyserna ger ett underlag för en diskussion kring den utvecklingspotential som finns för landskapet kring järnvägen och hur man med skötselåtgärder, kan skapa en mer tilltalande landskapsbild för tågresenären. Detta är en tänkbar arbetsmetod och ett undersökande för hur man kan arbeta med insatser kring skötselgatan för att medvetet lyfta fram värdefulla utblickar, byggnader, landskapsvyer, landmärken etc. för att ge tågresenären en vackrare och mer upplevelserik tågresa.

Keywords

Järnvägsresenärens upplevelse; GIS; siktfältsanalys

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:18
ISBN: 978-91-87117-17-6
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Barrdahl, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Andersson, Lars Göran Bertil
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Huisman, Mark
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Wård, Lisa
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79067