Skip to main content
Book (editor), 2012

50 år i husdjursforskningens tjänst

Abstract

I boken beskrivs bakgrunden till institutionen, hur det startade. Därefter lyfts några axplock fram ur institutionens omfattande forskning, försök och utbildningsverksamhet, som på olika sätt bidragit till den svenska animalieproduktionen så som vi möter den idag. Men även ett historiskt dokument kan blicka framåt. Ett kort avsnitt ägnas därför också till att peka på framtida forskningsutmaningar som institutionens forskare med stor sannolikhet kommer att engagera sig. Slutligen finns ett antal bilagor med förteckning över institutionens professorer och statsagronomer samt de doktors- och licentiatavhandlingar som lagts fram alltsedan de första avhandlingarna presenterades under 1940-talet.

Keywords

jubileumsskrift; historik; institutionens historia; husdjursforskning; Institutionen för husdjurens utfodring och vård; Sveriges lantbruksuniversitet

Published in


Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/79101